Danmarks mest moderne brandvæsen – Nordsjællands Brandvæsen

Nyt, større og endnu mere effektiv

Efter fusion af 5 brandkorps blev Nordsjællands Brandvæsen til. Et nyt, stort og moderne brandvæsen, der skulle markeres med en stærk og tydelig profil både for borgerne og for alle brandmændene. Nordsjællands Brandvæsens skulle have en profil med karakter, der hylder modet, sikkerheden og fælleskabet. I dag kan de nemt genkendes på deres logo, der bæres med stolthed på uniformer og brandbiler.

Bahnhof har udviklet og designet Nordsjællands Brandvæsens logo, visuelle identitet og hjemmeside.

Derudover har Bahnhof specialudviklet et unikt intranet og indberetningssystem, der sparrer Nordsjællands Brandvæsen for 825 mandetimer pr. år.

Et aktivt logo for fælleskab og tryghed på farten

Nordsjællands Brandvæsens logo er designet til aktivitet. Uanset om logoet ses på en brandbil i høj fart, en uniform eller på en hjemmeside, står logoet klart og tydeligt. Logoet har et simpelt udtryk, der er designet med de kvaliteter, der gør logoet genkendeligt og tydeligt. Nordsjællands Brandvæsens logo er et stærkt logodesign, der er udviklet til flere funktioner, og samtidig er et symbol af tryghed og tillid for borgerne.

En hjemmeside til alle borgere i Nordsjælland

Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside servicerer flere målgrupper - både erhverv, private, institutioner mm. Derfor er det vigtigt at hjemmesiden er hurtig, overskuelig og at du med få klik finder de rigtige informationer. Hjemmesidens design er brugervenlig og effektiv. Med udgangspunkt i logoet understøtter hjemmesidens design Nordsjællands Brandvæsens visuelle identitet.

 

Udvikling af intranet der løfter den interne kommunikation

Det startede med et behov for at have en simpel portal til informationer om fusionen af de 5 brandkorps, der senere skulle blive til Nordsjællands Brandvæsen. Først udviklede vi en enkel platform, der inspirerede Nordsjællands Brandvæsen til at få videreudviklet plaformen til et nyt og effektivt intranet.

I dag fungerer intranettet, så det er nemt og hurtigt at dele vigtige informationer og oplysninger. Formålet med intranettet er at lette den interne kommunikationsgang og samle informationer, så de er lettilgængelige for alle brugerne. Fordelen ved dette specialudviklede intranet er, at det er unikt udviklet efter Nordsjællands Brandvæsens behov og ønsker. Intranettets funktioner og design er tilpasset, så det er brugervenligt til hverdagen i Nordsjællands Brandvæsen.

Indberetningssystemet der sparrede 322 mandetimer

Til Nordsjællands Brandvæsen har vi udviklet et indberetningssystem, der har optimeret deres arbejdsproces under og efter en indsats. Formålet med indberetningssystemet var at effektivisere rapporteringsprocessen, og erstatte en stor del af den manuelle arbejdsproces.

Med indberetningssystemet er det nemt at udfylde formularer og indsatsrapporter on location, da systemet også har en GPS-funktion, der registrerer de nøjagtige koordinater for indsatsen.

Indberetningssystemet håndterer både rapportering, godkendelser til den Operative chef og arkivering. Indsatslederen får et digitalt overblik og historik på hele indsatsen – herunder hvilken brandstation, hvilke brandmænd og køretøjer der har deltaget. På den måde fungerer indberetningssystemet også som et digitalt indsatsarkiv, der gør det nemt at føre kvalitetskontrol på.

Denne optimering og effektivisering af indberetningsprocessen, har sparret Nordsjællands Brandvæsen for 322 mandetimer om året.

Casper Nordsjællands Brandvæsen

”Det er i funktionaliteten og udførelsen, hvor Bahnhof gør en forskel. Hele forståelsen af vores ønsker og behov har gjort, at vi nu er skridt foran. Resultatet er at 322 mandetimer er sparret - hvilket er 322 timers frigivelse af ressourcer, der kan bruges til noget andet end en dokumentation.

Selvom vi ligger fysisk langt fra hinanden på landkortet, har det været et meget tæt samarbejde, som vi selvfølgelig fortsætter. For med Bahnhof ved vi, at uanset hvilket projekt vi har, bliver det løst som det skal.”

Casper Bünner
Kommunikationsansvarlig
Nordsjællands Brandvæsen

Skriv hvad du søger eller ønsker hjælp til her:

Invalid Navn
Invalid E-mail
Invalid Besked
Ring til os
Skriv til os